Giải pháp CN: Máy gieo hạt và bón phân (9/02/2014)

Sáng Tạo Việt 01 năm 2014:

Giải pháp công nghệ: Máy gieo hạt và bón phân.

Giải pháp công nghệ mới giúp cải tiến, nâng cao năng suất trong trồng, chăm sóc cây nông nghiệp.

 

 

Các bài viết khác