Luật Sư Vũ Mạnh Hùng

Luật sư, Người đại diện SHCN, Quản tài viên VŨ MẠNH HÙNG, là Người sáng lập tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp và bản quyền VUGIA&PARTNERS và công ty Luật Vũ và Cộng sự. 

 

Thành viên tổ chức:

- Ủy viên BCH Hội Sáng Chế Việt

Nam

 

- Ban giám khảo chương trình Sáng Tạo Việt – VTV3

 

- Giảng viên cao cấp chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về SHTT do Cục bản quyền và BSA tổ chức

 

Bằng cấp

·        Kỹ sư Điện tử viễn thông – ĐH KHTN (1999)

·        Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh) (1999)

·        SEAD COURSE: draft patent application (2004)

·        Cử nhân luật (2008)

·        Distance learning of Wipo (2010)

·        Advantaged lawyer in IPR – JICA – JAPAN (2011)

Kinh nghiệm

- 09 năm làm chuyên gia xử lý đơn đăng ký sáng chế tại PHẠM&ASSOCIATES, đặc biệt tư vấn chuyên sâu cho các hang NOKIA, HONDA, Micosoft, Mishushita …

- 10 làm quản lý doanh nghiệp và tư vấn phát triển tài sản SHTT cho các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

- 05 năm làm ban giám khảo đồng thời cố vấn chương trình Sáng tạo Việt và khởi nghiệp (VTV3)

 

Công trình nghiên cứu tiêu biểu:

- Hệ thống dán kính tiềm vọng cho xe bộ binh cơ giới

 

- HỆ THỐNG CẢNH BÁO LÊN XUỐNG PHÀ TỰ ĐỘNG

 

Các bài viết khác