Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ Sáng chế

Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

Tài liệu cần thiết:

      - Thư Lệnh (theo mẫu)

      - Giấy ủy quyền (theo mẫu)

     - Tờ khai (VGP thực hiện)

    - Văn bằng bảo hộ gốc (nếu khách hàng muốn ghi nhân trên văn bằng bảo hộ)

Thời gian thực hiện

    01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ

 

Các bài viết khác